Familieplejen

Familieplejen i Center for Børn, Unge og Familier består af 4 familieplejekonsulenter. Deres opgave er at finde egnede aflastnings-, netværks- og døgnplejefamilier til børn og unge i alderen 0-18 år fra Herning kommune.

Familieplejekonsulenternes væsentligste opgaver er at forberede og vejlede aflastnings- og døgnplejefamilier samt kommunale plejefamilier.

Familieplejeteamet står for at matche og etablere forholdet mellem barn og plejefamilie, og herefter støtte plejefamilien i dens arbejde med barnet.

Familieplejeteamets opgave er tillige at afholde efteruddannelseskurser, temaaftener samt arrangementer og indsatser, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgaver.

 

Pr. 01-01.2014 skal familier, der ønsker at blive generelt godkendt som pleje- og aflastningsfamilier henvende sig til Socialtilsyn Midt

Pige i valmuemark 2

Kontaktinfo

Toften
Tlf.: 96286520
toften@herning.dk

Familieplejen
Tlf.: 93594533
bufhr@herning.dk

Spæd- og småbørnsteamet
Tlf.: 23657272
bufec@herning.dk

Familiebehandlingen
Tlf.: 96286430
familiebehandlingen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail