Familieplejen

Familieplejen i Center for Børn, Unge og Familier består af 6 Familieplejekonsulenter, en faglig koordinator og en teamleder.

Familieplejens opgave er, at finde egnede døgn-, aflastnings- og netværksplejefamilier til børn og unge i alderen 0-18 år fra Herning kommune.

Et vellykket match mellem barn og plejefamilie er en forudsætning for den gode anbringelse. Matchning af barn og plejefamilie er helt afgørende for et vellykket anbringelsesforløb. Matchningen er en helhedsorienteret proces, hvor det afsøges, hvilken plejefamilie der med de rette ressourcer og kompetencer i videst muligt omfang kan bidrage til at opnå de mål, som er beskrevet i handleplanen for barnet.

Familieplejens væsentligste opgaver er at forberede og vejlede aflastnings-, netværks- og døgnplejefamilier samt kommunale plejefamilier. Familieplejen står for at matche og etablere kontakt mellem barn og plejefamilie, og herefter støtte plejefamilien i deres arbejde med barnet og den unge. Endvidere er det Familieplejens opgave at afholde efteruddannelses kurser, teamaftener samt arrangementer og indsatser, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgaver.

Pige i valmuemark 2

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Funktionsleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til bufae@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.